Handelsbetingelser for køb af hastighedsoptimering hos Viral Media ApS (Under Viral Group ApS | CVR: 38417886)

Aftalegrundlag


Disse forretningsbetingelser er gældende for køb af hastighedsoptimering købt hos Viral Media ApS (herunder omtalt: ”Viral Media”, ”Viral Media ApS”, Viral Group” & ”Viral Group ApS”

Betaling

 

Der vil blive fremsendt en faktura så snart Viral Media har udført arbejdet.

Betalingsfristen er 3 dage efter udført arbejde.

Ved for sen betaling beregnes renter fra forfaldsdagen med 2 % pr. påbegyndt måned. Såfremt du er forbruger, beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens regler herom.

 

Garanti:

Vi tager en måling via GTmetrix (https://gtmetrix.com/) fra deres server i London.

Vi kigger på den score, som hedder performance.

Vores garanti dækker en procentvis forøgelse, og dermed ikke procentpoint.

Eksempel 1:

Din side er før vores arbejde 60%. Garantien dækker, hvis scorer ikke kommer over 72%.

Eksempel 2:

Din side har en Performance på 72%. Garantien dækker, hvis scorer ikke kommer over 86%.

NB: Vi runder ned på resultater, som ikke er heltal.

 

Krav til siden kan optimeres:

 • Hjemmesiden skal køre en installation af WordPress over 5.4
 • Der skal være fuld adgang til at installere og ændre i plugins
 • Viral Media skal ligeledes tilsendes adgang til siden via https://handover.viralmedia.dk eller via support@viralmedia.dk senest 24 timer efter bestilling af hastighedsoptimering.

Såfremt en hastighedsoptimering er bestilt, men siden ikke lever op kravene vil der blive faktureret 699,- DKK* for brugt tid.

 

Nedetid og fejl:

Der kan opstå nedetid under optimering af hastigheden – Såfremt nedetiden overstiger 30 minutter, bliver kunden underrettet.

Eventuelle funktionsfejl på siden udbedrer Viral Media efter bedste evne.

Kunden er selv ansvarlig for at tage eventuel backup før bestilling af hastighedsoptimering.

 

Reklamation- og returret:

Når køber denne  digitale ydelse af Viral Media, modtager du en digital ydelse, og du modtager således intet fysisk produkt. Idet der er tale om en digital og direkte personlig service, tager vi ikke ydelsen retur.

Ligeledes giver vi ingen garanti for, hvor længe hastigheden på siden kan vedligeholdes. Hastigheden kan forværres af blandt andet, men ikke udelukkende: Ændringer af server, opdatering af tema(er), opdatering af plugin(s), tilføjelse af nye plugin(s) mv.

 

Opsigelse

Du har opsigelse såfremt Viral Media ikke har påbegyndt opgaven.
Opgaven skal senest opsiges 24 timer efter bestilling.

 

Personlige oplysninger
For at kunne levere den ønskede ydelse til dig, indsamler vi en række personlige oplysninger om dig.

Du kan læse meget mere om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, i vores persondatapolitik. Den kan du finde her.

Fortrolighed og immaterielle rettigheder
Under arbejdet kan Viral Media benytte plugins, temaer med videre som har en begrænset licensen.

Viral Media er ansvarlig for, at licensen er aktiv mindst 1 år fra købsdato.

Efter 1 år kan licensen frafalde, og køber kan være påkrævet at indkøbe en licensen, for at bibeholde funktionaliteten i de installerede plugins.

Brud på immaterielle rettigheder

Såfremt vi konstaterer, at du uberettiget har videregivet, delt, videresolgt eller offentlig-/tilgængeliggjort plugins, temaer eller andet immaterielt fra Viral Media til eller for en tredjemand, er du forpligtet til at betale en konventionalbod på kr. 125.000,00 til os, og eventuelle boder fra eksterne udbydere.

Betaling af konventionalbod afskærer os ikke fra at gøre erstatningskrav gældende i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Ændring af forretningsbetingelser
Vi hos Viral Media forbeholder os retten til løbende at ændre i vores forretningsbetingelser. Vi opfordrer dig således til løbende at gennemlæse vores forretningsbetingelser for at holde dig opdateret. Såfremt vi foretager væsentlige ændringer af forretningsbetingelserne, vil vi selvfølgelig underrette dig herom, inden ændringen den væsentlige ændring gennemføres.

Tvister
Disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med dit medlemskab af Viral Media skal afgøres ved Retten i Aarhus. Såfremt du er forbruger, afgøres tvisten i overensstemmelse med retsplejelovens regler om stedlig kompetence.

Bankoplysninger
Bank: Danske Bank
Reg.nr. 3409
Kontonr.: 12151829

Kontaktoplysninger
Viral Group ApS
CVR: 38417886
Nørre Allé 70F, 1.s
8000 Aarhus C
E-mail: support@viralmedia.dk

Informationspligt på hjemmesiden

Når du afgiver personoplysninger til os på vores hjemmeside, skal du vide (disse vilkår SKAL Accepteres inden endelig afgivelse af oplysninger):

 • at du kan kontakte os som dataansvarlige på mail eller telefon.
 • at formålet kan være salg, service, markedsføring og lignende.
 • at oplysningerne ikke videregives til andre end de personer i virksomheden, der skal arbejde med dine oplysninger.
 • at vi som dataansvarlige kun anvender systemleverandører og/eller databehandlere, der arbejder i EU/EøS eller på forskellig vis er godkendte af Kommissionen.
 • at du altid har ret til at få indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger eller begrænsning af behandling eller til at gøre indsigelse mod behandling, medmindre der er hjemmel til andet.
 • at persondata på potentielle nye kunder indsamles efter opnået samtykke og slettes, når samtykke trækkes tilbage,
 • at persondata på eksisterende kunder, der er nødvendige for at administrerede kundeforholdet ikke slettes,
 • at tidligere kunders data slettes 5 år efter kundeforholdets ophør, dog ikke før eventuelle verserende sager og/eller formuerettelige krav er afsluttede/forældede (f.eks. garantiforpligtelser),.og
 • at du har ret til at klage til www.datatilsynet.dk.
 
*Priser er angivet ekslusive moms

Snak med en ekspert!

Vi vil gerne høre mere om dit projekt eller dine udfordringer. 

Har du lyst til at høre mere om hvad vi kan hjælpe dig med, så book en helt uforpligtende samtale herunder

Vi glæder os til at høre fra dig!